Om Asak Skole FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) på Asak skole skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet mellom foreldrene og skolen, og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme