Om Azadegan-Norway

Foreningen skal fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum for iranere i Norge. Foreningen skal legge til rette for opplysning og opplæring av iransk språk, kultur og tradisjon. Foreningen legger stor vekt på likeverd og likestilling. Vi holder foredrag om historiske og populærvitenskapelige temaer.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme