Om Bingen Lenseminneforening

Bingen Lenseminneforening (BLF) er en frivillig organisasjon i Akershus. BLF har som hovedformål å bevare Bingen Lenser og tradisjonene rundt tømmerfløtingen i Sørum.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme