Om Bingen Lenseminneforening

Bingen Lenseminneforening (BLF) er en frivillig organisasjon i Viken fylke. BLF har som hovedformål å bevare Bingen Lenser og tradisjonene rundt tømmerfløtingen i Lillestrøm kommune.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme