Om Blaker Barneteater

Formålet til Blaker barneteater er å skape aktivitet på Blaker gjennom teater og dans, som kurs og forestillinger. Målet er å skape en møteplass for barn og unge, å være inkluderende og identitetsskapende.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme