Om Blaker Jeger og Fiskerforening

Blaker Jeger og Fiskerforening ble stiftet i 1947 og er organisert gjennom Norges Jeger og Fiskerforbund og Norges Idrettsforbund gjennom Norges Skytterforbund. Virksomhetsområdet er blant annet å sikre medlemmene tilgang til jakt- fiske og friluftsliv samt å drifte foreningshus, rifle- og haglebaner til medlemmenes beste. I dette ligger også, i samarbeid med grunneiere, å drive bærekraftig naturvern og forvaltning av områdets vilt- og fiskebestand. Foreningen har også hatt hovedansvaret for å gjennomføre opplæring til jegerprøveeksamen i Sørum kommune.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme