Om Blaker Meieris Venner

Foreningen arbeider for at Guttorm Guttormsgaards arkiv på Blaker meieri gis en form for varig status og bevares tilgjengelig for allmenheten. Blaker meieris venner arrangerer jevnlig utstillinger og andre formidlingstiltak med utgangspunkt i samlingen. Arrangementene er gratis og åpne for alle. For en presentasjon av samlingen, se https://guttormsgaardsarkiv.no/

Se andre lag og foreninger som driver med det samme