Om Blaker og Sørum Hagelag

Blaker og Sørum hagelag er et lokallag av Det norske hageselskap, som er en landsomfattende, frittstående, ideell kultur- og miljøorganisasjon som arbeider for bedre livskvalitet med grønne opplevelser. Vårt formål er å fremme hageglede og formidle kunnskap om bærekraftig hagekultur, naturmangfold og grønne omgivelsers positive helseeffekt. Vi skal derfor være den selvfølgelige kunnskaps-, informasjons- og interesseorganisasjon for hageinteresserte. Med hage mener vi alt fra den private balkong, terrasse og hage til fellesareal i boligområder, offentlige anlegg og store kulturlandskap.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme