Om Blaker Skolemusikkorps

Vi er et janitsjarkorps i Lillestrøm kommune og rekrutterer medlemmer fortrinnsvis fra Haugtun og Fjuk, men vi tar selvsagt imot alle som ønsker å starte hos oss. Korpset ble stiftet i 1949 og har lang tradisjon i nærmiljøet. Korpset har egne vedtekter som skal sikre drift, og styret velges hvert år på Årsmøtet. Korpset gir et godt musikalsk tilbud til barn og unge, og vi deltar på ulike stevner og mesterskap. I tillegg til både samspill og eneøvelser for alle musikanter i alle aldre, har vi som mål å være et sosialt samlingspunkt i bygda. Dette opplever nærmiljøet både til 17. mai og ved flere åpne konserter gjennom året. Blaker skolemusikkorps er en frivillig organisasjon som bygger mye av sitt virke på frivillighet blant foreldrene til barna. Dette er også kimen til en god sosial arena for de voksne som er knyttet til korpset.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme