Om Brystkreftforeningen Nedre Romerike

Vårt fremste arbeid handler om å fremme forskning innen brystkreft, samt å være en kilde til støtte og informasjon for de som får stilt diagnosen brystkreft og deres pårørende. I tillegg fremmes arbeidet med bruk av likepersoner og opplæring av disse, samt en rekke kurs og seminarer med ulike tema og fokus, men alle med mål om å fremme vilkår for de brystkreftberørte. Brystkreftforeningen eier også Rosa sløyfe-aksjonen sammen med Kreftforeningen og her er målet å vise solidaritet med brystkreftrammede, spre informasjon og øke kunnskapen om brystkreft, samt å støtte brystkreftforskning. Rosa sløyfe-aksjonen gir en unik synlighet om brystkreft og er samtidig en svært viktig finansieringskilde for brystkreftforskning. Brystkreftforeningen startet som en besøkstjeneste for brystkreftopererte, men ble formalisert som forening tilsluttet Kreftforeningen i 1992 og vokste raskt i antallet lokalforeninger og medlemmer.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme