Om Dar-ol-Mostafa as-Sonniyah Norway

Vi er en forening som tilbyr et inkluderende møtested for ungdommer og eldre på tvers av etnisk og nasjonal opprinnelse. Vårt mål er å fremme toleranse, forståelse, integrering og respekt gjennom våre varierte aktiviteter. Vi arrangerer temakvelder og samlinger basert på kultur og tro for å gi mennesker tilbud i vårt mangfoldige og pluralistiske samfunn.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme