Om Den Afghanske Kulturforening i Skedsmo

Skape relasjon mellom forskjellige målgrupper, integrering og assimilering. Aktiviteter: musikk og dans, informasjon til kvinner, musikkundervisning, morsmålundervisning (pashto/dari), Koran-undervisning, norskundervisning. Kveldsmøter om livet i Norge. Markeringer av helligdager.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme