Om Den Kurdiske Demokratiske Kvinneforening

Foreningen tar sikte på å samle alle kurdiske kvinner i Norge som medlemmer. Motivere kvinner til å ta høyere utdanning, være med på å inspirere dem til å engasjere seg og interessere seg for politiske, kulturelle og sosiale spørsmål i det norske samfunnet. Foreningen jobber for å oppnå likestilling mellom menn og kvinner blant kurderne. Det jobbes med å orientere kurdiske kvinner om det norske samfunnet, være støtte og hjelpe dem slik at de finner sin plass. Foreningen samarbeider med, og søker støtte fra norske kvinners organisasjoner og foreninger der dette er naturlig.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme