Om Den Kurdiske Demokratiske Kvinneforening

Foreningen tar sikte på å samle alle kurdiske kvinner i Norge som medlemmer. Motivere kvinner til å ta høyere utdanning, være med på å inspirere dem til å engasjere seg og interessere seg for politiske, kulturelle og sosiale spørsmål i det norske samfunnet. Kjempe for å oppnå likestilling mellom menn og kvinner blant kurderne. Orientere kurdiske kvinner om det norske samfunnet, være dem til støtte og hjelp når de skal finne sin plass der. Samarbeide med, og søke støtte fra norske kvinnes organisasjoner og foreninger der dette er naturlig.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme