Om Den Kurdiske Kulturforeningen i Akershus

Den Kurdiske Kulturforeningen er uavhengig av politiske og økonomiske interesser, dets hovedformål er av kulturell og sosial art. Foreningen jobber for å sikre universelle menneskerettigheter, likhet og likeverd. Foreningens mål er å forsvare og støtte kurdernes kulturelle rettigheter både på nasjonalt og internasjonalt plan. Foreningen har fokus på integrering , trygghet og gode sosiale nettverk.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme