Om Den Kurdiske Kulturforeningen i Romerike

Vi har morsmålskole for barn og voksne, dansekurs, musikkurs, svømmekurs, nasjonal fest, Id, Ramadan, nyttårsfest, og andre sosiale aktiviteter.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme