Om Den Norske Turistforening Oslo og omegn

DNT Oslo og Omegn er den største medlemsforeningen i DNT med nærmere 95 000 medlemmer. Foreningen jobber med å legge forholdene til rette for at flest mulig skal få gode naturopplevelser. Dette gjøres gjennom merking og vedlikehold av rutenettet, hyttedrift, vern av friluftsområder og organisering av turer og arrangementer. Den lokale virksomheten retter seg mot aktiviteter for folk i alle aldre. Hyttetilbudet gjør at folk kan bruke Marka til både rekreasjon og fysisk aktivitet. I marka og langs fjorden driver foreningen 31 ubetjente hytter. Foreningen utfører også en betydelig innsats med drift og vedlikehold av blåmerkede stier. Et nettverk av merkede stier gjør det mulig å oppleve Marka utenfor skogsbilveiene. Foreningen har også et omfattende tilbud av turer og aktiviteter for folk i alle aldere.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme