Om DES-klubben i Lillestrøm

DES-klubben Lillestrøm Vi ønsker å gi seniorer gode bo- og leveforhold. En DES-bolig gir medlemmer over 55 år mulighet til å leve i et fellesskap som prioriterer trygghet, tilhørighet og kvalitet. Formålet for DES-klubben Lillestrøm er å sette medlemmene i stand til å skaffe seg seniorbolig og arbeide for å fremme slike boliger. VI HAR 5 BORETTSLAG I LILLESTRØM KOMMUNE * Husebylia, Grevlingen og Husebyjordet senior residens på Skedsmokorset * Nygata på Strømmen * Dovrekvartalet i Lillestrøm HVA ER EN DES-BOLIG? * Organisert i borettslag * Sentrumsnær, lettstelt og tilpasset eldres behov * Gir mulighet til selvstendighet i trygge bofellesskap * Gir mulighet til mer effektiv hjemmetjeneste * Nye leiligheter selges til selvkost * Prisutviklingen følger byggekostnadsinndeks * Tildeling skjer basert på vedtekter (medlem, min 55 år) DES-klubben Lillestrøm har 945 medlemmer pr 1.4.24

Se andre lag og foreninger som driver med det samme