Om DES-klubben i Skedsmo

Administrerer seniorboliger og arbeider for nye. Medlemskap tegnes fra fylte 40 år, bolig kan tildeles fra fylte 55 år. DES-klubben har i dag ca. 520 medlemmer. Vi ha til nå bygget 3 borettslag i Lillestrøm kommune bestående av totalt 91 leiligheter.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme