Om Det Kongelige Selskap for Norges vel

Norges Vel er en ideell medlemsbasert og uavhengig organisasjon som jobber for for gode og livskraftige lokalsamfunn der folk kan bo, jobbe og leve og bo. Kraften i å være en ideell medlemsorganisasjon, sammen med bred kompetanse på utviklingsarbeid, gjør oss til en god samarbeidspartner for lokal næringsutvikling og verdiskaping. Ideskaping, gründerskap, samarbeid og kommersialisering står sentralt i vårt arbeid. Målet er alltid å utvikle selvstendige næringsaktører som bidrar til videre vekst i sine lokalsamfunn. All vår virksomhet skjer på et ideelt grunnlag, og alle verdier som skapes gjennom vårt arbeid kommer på denne måten ulike lokale aktører til gode.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme