Om Diversify

Diversify er et initiativ som jobber for i samarbeid å bestemme suksess og personlig vekst for ofte oversett grupper av mennesker i Norge og verden for øvrig. Vår tro på mangfold som en ressurs styrer vårt arbeid med prosjekter som retter seg mot mangfold, inkludering, integrering, arbeidsmuligheter, mental helse og velvære.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme