Om Eac Ungdom

EAC ungdom sitt mål: «Inkludere ungdom i alderen 13-18 år som har et høyt fravær på skolen og manglende sosialt nettverk i et eksisterende voksent veteranbilmiljø. På den måten vil vi gi dem økt mestringsopplevelse og sosial tilhørighet.» Vi ønsker at deltagerne skal få lære seg forskjellige arbeidsoppgaver, mestre ulike verktøy og opparbeide seg ferdigheter som er i ferd med å dø ut i dagens samfunn. Men likeså viktig er det å få mestringsopplevelser, være bidragsytere i et sosialt fellesskap og øke selvfølelsen slik at de kan bli deltagende på flere arenaer. Klubben representerer et voksent miljø, med gode mellommenneskelige strukturer og vil således kunne ivareta behovet for utvikling av egen identitet i en trygg ramme.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme