Om Epilepsiforeningen på Romerike

Epilepsiforeningen på Romerike er et lokallag av Norsk Epilepsiforbund, en interesseorganisasjon for mennesker med epilepsi og deres pårørende. Våre oppgaver er opplysningsarbeid om hvordan det er å leve med epilepsi, og bidra til politisk påvirkning og forskning på epilepsi. Vi planlegger og gjennomfører likepersontreff og aktiviteter for våre medlemmer, slik at de skal få mer kunnskap og en bedre livskvalitet.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme