Om FAU Åsenhagen skole

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av foreldre fra alle Åsenhagen skoles klasser, og er det utøvende organet for skolens foreldre og foresatte. FAU skal sikre reell foreldremedvirkning i skolen, og arbeide for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø for elevene.