Om FAU Kjeller skole

Vi arrangerer aktiviteter, turer, 17.mai, skoleball med mer. Vi samarbeider med foreldrerepresentanter i samarbeidsutvalget (SU). FAU diskuterer aktuelle temaer som vi videreformidler til SU for behandling.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL