Om Fet Hagelag

Hagelaget vil fremme hagesak, hagekultur, landskapspleie og nærmiljøsaker innenfor vårt distrikt i samsvar med retningslinjer og vedtekter fastsatt av Hageselskapet. Hagelaget driver en urtehage på området til Fetsund lenser og vedlikeholder flere bed med bl.a. historiske stauder. Vi arrangerer jevnlig opplysende hageforedrag og hagevandringer, som er åpne for alle.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme