Om Fet Historielag

Historielaget ble stiftet 1953. Pr 2019 har vi 183 medlemmer. Vi vil verne om og vekke interesse for bygdas og bygdefolkets kultur, liv og virke. Samle opplysninger og bilder av lokalhistorisk art. Fremme historiske og kulturelle vernearbeid i kommunen.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme