Om Fet Husflidslag

I Fet Husflidslag er det stor aktivitet og mye godt humør. Laget tilbyr et mangfold av aktiviteter: kurs, temamøter med foredrag, demonstrasjoner, turer, messer og utstillinger. Følg oss gjerne på Facebook. Fet Husflidslag arbeider for å fremme håndverksglede og god norsk husflid. Laget ble stiftet 12.mars 1985, og har i dag rundt 85 medlemmer. Fast tilholdssted for ukentlige aktiviteter er Sootbrakka, som er en del av Fetsund Lenser. Månedlige temamøter holdes i bestyrerboligen på Lund, Fetsund Lenser. Sootbrakka er det gamle gule to-etasjes huset som ligger ved jernbanebrua nedenfor Kulturhuset, adresse Lundveien 1, 1900 Fetsund. Vi ønsker gamle og nye husflidvenner velkommen!

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme