Om Fet Jordbruksforening

Lokallag av Norges Bondelag. Medlemskap er åpent for alle. Vi arbeider aktivt blant annet mot skoler og barnehager for å fremme landbruk. Vi deltar på Skauendagen.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme