Om Fet Jordbruksforening

Lokallag av Norges Bondelag. Medlemsskap åpent for alle. Arbeider aktivt blant annet mot skoler/barnehager for å fremme landbruk. Viktigste aktør på Skauen dagen.