Om Fet Jordbruksforening

Lokallag av Norges Bondelag. Medlemskap er åpent for alle. Vi arbeider aktivt blant annet mot skoler/barnehager for å fremme landbruk. Viktigste aktør på Skauen-dagen.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme