Om Fet Lions Club

LIONS CLUB FET ble stiftet i 1987. Medlemstallet har de siste årene vært rundt 20. Medlemmene har forskjellig bakgrunn både når det gjelder utdannelse og yrkeserfaring. I vårt arbeid fokuserer vi på tre målgrupper: Barn og unge, funksjonshemmede og eldre. I perioden klubben har eksistert, har vi gitt 1.7 mill. kroner til forskjellige tiltak. Det meste er brukt innen Fet. Vi har støttet skolemusikken, Fallertun og Sørlitunet. Vi arrangerer tilstelninger for eldre på Pålsetunet, vi har gitt bort hjertestartere og vært med på å finansiere lysløypa. De siste årene har vi gitt matkasser til vanskeligstilte familier. Vår viktigste inntektskilde er Fetkalenderen. Kalendersalget og reklameinntekter fra bygdas næringsliv gir et godt overskudd, og i sommerhalvåret steller vi graver på Fet kirkegård, noe som gir et godt grunnlag for støtten vi gir til gode formål.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme