Om Fet Røde Kors

Besøktjeneste: bli besøksvenn, som av ulike grunner ønsker noen å snakke med. Besøksvennene driver ikke med oppsøkende virksomhet, men besøker de som ønsker det, kommer hjem til deg å tar en prat . Tilstelninger på Pålsetunet, Lucia fest, Høst tur med mer. Aktivitets- og tiltaksgruppe for funksjonshemmende: Hyggekvelder, grøtfest, vennefest, juletrefest. Flerkulturell gruppe: Gjøre det litt lettere for innvandrere å finne seg til rette i Fet, kulturforståelse og kommunikasjon. En flyktninguide kan gjøre overgangen litt lettere.