Om Fet Skytterlag

Vi er et skytterlag i Det Frivillige Skyttervesen (DFS). Skytterlaget hører til i Akershus Skyttersamlag, Viken II landsdelskrets. Vi har egen skytebane på Brattåsen i Fet med stort klubbhus og mulighet for å skyte 15 meter innendørs, 100 meter bane, 300 meter bane samt trene på feltfigurer på 100/300 meter. Vil du prøve skyttersporten? Vi ønsker nye og gamle skyttere hjertelig velkommen - her har vi har plass til flere! Vi har mulighet for utlån av børse og nødvendig utstyr samt kjøp av ammunisjon dersom det trengs. Nye skyttere: Det er hyggelig at ungdommen og voksne vil prøve seg med skyting, da det trolig er en av de beste aktivitetene/hobbyene man kan drive med for å kombinere konsentrasjon/fokus og kroppsbeherskelse/finmotorikk - samtidig som det er veldig gøy. Sikkerhet er viktig - så vi kan avtale et eget "grunnkurs" på et par timer før vi tillater nye skyttere å delta på ordinære treninger. Ta kontakt pr. e-post eller kom innom på Brattåsen, så avtaler vi nærmere.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme