Om Filadelfia Sørum

Frikirkelig trossamfunn. Gudstjeneste avholdes søndager kl. 12 på møterommet på Sørumsand bibliotek. Gudstjenesten sendes på nettet via Facebook. Vi har også nettmøte hver tirsdag kl. 9. Dette er som del i "sammen for Lillestrøm"-gruppa som har bønn samtidig.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme