Om Filadelfia Sørum

Frikirkelig trossamfunn. Gudstjeneste avholdes søndager kl. 12 på møterommet på Sørumsand bibliotek. Gudstjenesten sendes på nettet via Facebook, se adresse Sørumsand tros-felleskap. Vi har også nettmøte hver tirsdag kl. 9. Dette er som del i "sammen for Lillestrøm"-gruppa som har bønn samtidig.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme