Om Filadelfia Sørum

Frikirkelig trossamfunn. Gudstjenester,søndager kl 12 på møterommet Sørumsand bibliotek. Dette sendes og på nettet via facebook-se adresse Sørumsand tros-felleskap.Og nettmøte hver tirsdag kl 9. Dette er som del i "sammen for Lillestrøm"-gruppa som har bønn samtidig. Mer info, historikk og møtesprogram m.v kommer etterhvert.. V.b ring gjerne oven angitt tel.no . Alternativt bruk mailadresse på forsiden.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme