Om Filadelfiakirken Lillestrøm

Filadelfiakirken Lillestrøm samles til gudstjeneste med barnekirke hver søndag klokka 12:00. Mer informasjon finnes på filadelfia.no, eller på https://www.facebook.com/filadelfiakirkenlillestrom/

Se andre lag og foreninger som driver med det samme