Om Flisbyen Kunstklubb

Klubben er et tilbud til utøvende kunstmalere, for glede og inspirasjon for hverandre. Vi møtes ca. en gang i måneden til samtale og kulturelle sammenkomster. To ganger i året har vi utstilling i Skedsmo rådhus.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme