Om Foreldrerådet ved Bingsfoss ungdomsskole

Foreldrerådet (FAU) ved Bingsfoss ungdomsskole skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet mellom foreldrene og skolen, og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever.