Om Foreningen for Idrettsglede

Foreningens formål er å fremme idrettsglede og mestring gjennom å inspirere, spre kunnskap og senke terskelen for å komme i aktivitet. Foreningen har et spesielt fokus på aktivitetsbasert læring, dvs. sørge for at barn (og alle andre) blir klar over de effektene fysisk aktivitet har på læring. Samt å skape arenaer hvor læring og fysisk aktivitet møtes. Videre er foreningen opptatt av å senke terskelen for å bli frivillig og å gjøre hverdagen enklere for de som allerede er det. Foreningen drives på frivillig basis med entusiasme, engasjement og dugnadsånd.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme