Om Foreningen Norden Sørum

Frivillig organisasjon som arbeider med økt forståelse og tettere samarbeid mellom Nordiske land