Om Foreningen Tretysjøhytta

Drifter og vedlikeholder Tretysjøhytta. Fremmer friluftsliv og aktivitet for alle.