Om Foreningshuset Vel

Foreningshuset Vel er en driftsorganisasjon for Foreningshuset, som eies av Sørum IL. Formålet er å drive Foreningshuset som et passende sted for ulike aktiviteter som møter, selskaper, fester og andre arrangementer. Foreningshuset Vel er en forening der kun organisasjonene Sørum IL og Lørenfallet og Omegn Velforening er medlemmer. Styret består av personer som er medlem i Sørum IL og i Lørenfallet og Omegn Velforening. Styrets oppgaver er drift og vedlikehold av Foreningshuset Lørenfallet og hovedinntektene våre kommer fra utleie av lokaler og leiligheten i 2 etasje. Vervene er på frivillig basis og mye av vedlikeholdet gjøres av styrets medlemmer.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme