Om Forsvarets Seniorforbund avdeling Kjeller

Ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, sosiale og velferdsmessige interesser.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme