Om Forum for kulturminnevern Lillestrøm

Forum for kulturminnevern Lillestrøm er en paraplyorganisasjon for foreninger i Lillestrøm som arbeider innenfor kulturminnevernfeltet. Forumet er også et bindeledd mellom medlemsforeningene og Lillestrøm kommune. 21 foreninger er med i forumet, som ledes av ei arbeidsgruppe på seks personer - to fra hver av de tidligere kommunene Fet, Skedsmo og Sørum. Turid Pettersen er koordinator/leder av arbeidsgruppa.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme