Om Forum for kulturminnevern Lillestrøm

Forum for kulturminnevern Lillestrøm er en paraplyorganisasjon for foreninger i Lillestrøm som arbeider innenfor kulturminnevernfeltet. Forumet er også et bindeledd mellom medlemsforeningene og Lillestrøm kommune.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme