Om Friends and Family

Foreningen Friends and Family er et politisk uavhengig initiativ som ønsker å bidra til deltakelse, dialog, økt toleranse, forståelse og respekt på tvers av etnisk og nasjonal opprinnelse, kjønn og religion.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme