Om Frogner Grendehus SA

Frogner Grendehus SA , er en enhet som er fullt og helt basert på frivillighet. Hele intensjonen er å tilby lag og foreninger, og kommunens innbyggere, billige vedlikeholdte lokaliteter til deres virksomhet. Til lag og foreninger tilbys det pris på tjenestene, foreningsleie, som er et «hånd til munn» prisnivå. Dette er kun mulig så lenge det er frivillig og ulønnet personell tilgjengelig til utleie, tilsyn og vedlikehold.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme