Om Frogner Idrettslag

Frogner IL er organisert som et fleridrettslag, med et hovedstyre som øverste juridiske enhet. Særidrettene har sine egne styrer som sørger for den sportslige aktiviteten. Frogner IL har ansatt daglig leder som er direkte underlagt hovedstyret, med hovedstyrets leder som nærmeste overordnede. Frogner IL eier og driver Frogner Idrettspark. Idrettsparken består av: Frognerhallen med fire håndballflater, treningsrom, klatrevegg, møterom og garderobeanlegg, kiosk, en 11'er kunstgress fotballbane, en 9'er kunstgress fotballbane, en lysløype på Vardefjellet, parkeringsanlegg, skileikanlegg på Vardefjellet. Frogner grendehus ligger i tilknytning til Frognerhallen og gir muligheter for større arrangementer hvor man kan sambruke hallen og grendehuset. Frogner ILs verdier: Aktiv, Glad, Inkluderende.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme