Om Frogner Skole Foreldrerådets Arbeidsutvalg

Bidra til utvikling og et godt samarbeid mellom hjem, skole og nærmiljø. Overordnet ansvar for gjennomføring av sosiale arrangementer som for eksempel 17. mai.