Om Frydenlund Blå - Fotball

§ 1 Formål Frydenlund Blå Fotball skal: • Jobbe for å holde klubbens medlemmer i så god form som mulig • Fungere som et kontaktnettverk og sosial samlingssted for medlemmene § 2 Organisatorisk tilknytning Frydenlund Blå er en frittstående interesseorganisasjon, uten binding til andre organisasjoner § 3 Medlemmer Medlemskap i Frydenlund Blå er åpent for alle som er glade i å spille innendørs fotball mot små mål. § 4 Stemmerett og valgbarhet Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen § 5 Kontingent Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis § 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse Tillitsvalgte mottar ingen honorar eller godtgjørelse for sin innsats

Se andre lag og foreninger som driver med det samme