Om Gamle Asak Skoles Venneforening

Gamle Asak skole er Lillestrøm kommunes eldste skolebygning. Foreningen ble stiftet for å sette i stand og ivareta bygningen. I bygningen mangler det vann på kjøkken, et toalettrom og ei trapp opp til loftsetasjen før bygningen kan tas i bruk. Midler til dette er nå bevilget av Lillestrøm kommune. Foreningens medlemmer er derfor klare og motiverte til å sette inn egeninnsats i form av dugnader for å få satt i stand bygningen så den kan tas bruk som tiltenkt. Når bygningen blir ferdig, har foreningen en målsetting om å bruke bygget som et fritids- og aktivitetshus for venneforeningens medlemmer. Aktiviteter som er påtenkt: strikkekafe, litteraturkvelder, foredragskvelder, diskusjonskvelder, et samlingssted med kafetilbud etc. Vi samarbeider med Skedsmo historielag. De ønsker å utvikle loftsetasjen til et museum som skal vise hvordan skolen så ut og ble drevet for 150 år siden.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme