Om Garderåsen Innebandy

Et aktivitetstilbud for voksne som spiller innebandy hver mandag klokken 21:00-22:00 i gymsal på Garderåsen skole.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme