Om Gjallarstadir Vikinglag

Gjallarstadir Vikinglag er en frivillig organisasjon som er interessert i historie, historisk håndverk, glima, mat tradisjoner og dagligliv fra vikingtid. Vi har som formål å fremme og spre kunnskap om vikingkulturen, via markeder, kurs, og temakvelder. Vi møtes 2. uke til håndverks kvelder i Statsråd Ihlensvei 113. Møtene er åpne for alle som ønsker å lære nye håndverksteknikker eller om du ønsker å komme innom for en historisk diskusjon. Første helgen i september arrangerer vi vikingmarked for alle på Nebbursvollen friluftsbad i Lillestrøm. Se vår nettside for mer informasjon; gjallarstadirviking.no

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme