Om Fet for framtiden

Foreningen Fet for framtiden er etablert for å få omgjort vedtaket om at ny bru over Glomma skal gå sør for og parallelt med dagens bru. Foreningen driver aktivt informasjonsarbeid, bl.a. gjennom avisinnlegg og som bidragsytere ved redaksjonelle oppslag. Foreningen har en aktiv Facebook-side med mye relevant informasjon. Foreningen har også fått utarbeidet en egen rapport om grunnforholdene på hver side av Glomma hvor ny bru er planlagt fundamentert. Rapporten er utarbeidet av anerkjente geologer. Skulle det gå et skred der brua er vedtatt bygd, vil det i verste fall kunne ramme 1000 mennesker; de fleste barn. Fet for framtiden har bedt både Lillestrøm kommune og Statens vegvesen om å foreta samme type undersøkelse av grunnforholdene som det er krav om å gjennomføre på sokkelen. Da vil man få mer kunnskap og dermed få et bedre beslutningsgrunnlag. Foreløpig har ingenting skjedd. Foreningen mottar ingen støtte fra kommunen, men kan støttes med Vipps: 801467.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme