Om Fet for framtiden

Foreningen "Fet for framtiden" er etablert for å arbeide for å få omgjort vedtaket om at ny bru over Glomma skal gå sør for og parallelt med dagens bru. Foreningen driver aktivt informasjonsarbeid, bl.a. gjennom avisinnlegg og som bidragsytere ved redaksjonelle oppslag. Foreningen er i ferd med å utarbeide en egen nettside, som planlegges offentliggjort relativt raskt. Foreningen har også fått utarbeidet en egen rapport om grunnforholdene på hver side av Glomma hvor ny bru er planlagt fundamentert. Rapporten er utarbeidet av anerkjente geologer. Tirsdag 29. august kl. 18.30 inviterer Fet for framtiden til valgmøte på Herredshuset i Fet. Mer informasjon om møtet kommer i august, men sett av datoen allerede nå.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme