Om Glommakryssingen, Redd Fet for Fremtiden

Foreningen "Fet for framtiden" er etablert for å arbeide for å få omgjort vedtaket om at ny bru over Glomma skal gå sør for og parallelt med dagens bru. Foreningen driver aktivt informasjonsarbeid, bl.a. gjennom avisinnlegg og som bidragsytere ved redaksjonelle oppslag. Foreningen er i ferd med å utarbeide en egen nettside, som planlegges offentliggjort relativt raskt. Foreningen har også fått utarbeidet en egen rapport om grunnforholdene på hver side av Glomma hvor ny bru er planlagt fundamentert. Rapporten er utarbeidet av anerkjente geologer. Foreningen planlegger et folkemøte på nyåret for å opplyse om at den vedtatte traseen av flere grunner er et uklokt valg.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme