Om Fet for framtiden

Foreningen "Fet for framtiden" er etablert for å arbeide for å få omgjort vedtaket om at ny bru over Glomma skal gå sør for og parallelt med dagens bru. Foreningen driver aktivt informasjonsarbeid, bl.a. gjennom avisinnlegg og som bidragsytere ved redaksjonelle oppslag. Foreningen er i ferd med å utarbeide en egen nettside, som planlegges offentliggjort relativt raskt. Foreningen har også fått utarbeidet en egen rapport om grunnforholdene på hver side av Glomma hvor ny bru er planlagt fundamentert. Rapporten er utarbeidet av anerkjente geologer. Onsdag 15. mars 2023 blir det folkemøte på Herredshuset i Fet. Møtet starter kl. 18.30. Her vil geostatistiker Lars Edward Rygg Kjellesvik og dr. Erling I. H. Siggerud, som begge utarbeidet rapporten, orientere om grunnforholdene der brua er vedtatt bygget samt om metoder som bør benyttes ved slike undersøkelser. På møtet kommer også Tore Grønås, som overlevde raset i Gjerdrum. Han har en tankevekkende historie å fortelle. Alle er velkomne!

Se andre lag og foreninger som driver med det samme