Om Himilo Community Center

Virksomhet/art/bransje: -Å fremme utdanning for både unge og voksne mennesker som trenger leksehjelp både i matematikk og engelsk for området Oslo og Akershus. -Å utvikle somalisk språk og kultur for barn og ungdom i dette området.