Om HLF Nedre Romerike

HLF Nedre Romerike er et av 200 lokallag i Hørselshemmedes Landsforbund. Lokallaget består av frivillige som gjør en viktig jobb for hørselsaken i ditt nærmiljø.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme